Lid van Hellas? Dan kan je hier inloggen:
Voornaam:
Achternaam:
Inloggen als:
Wachtwoord:

Hulp nodig met inloggen?

Er zijn 4 bezoekers online

www.dicode.nl

Wat is de selectietraining?

Iedere zaterdagochtend van 10.00-12.00 krijgen de selectieatleten een extra training aangeboden in stadion Galgenwaard. Hieronder proberen we de volgende vragen te beantwoorden:
- Waarom wordt dit ingevoerd?
- Wat dit betekent voor de atleten en de trainers?
- Wat zijn instroom/uitstroomcriteria?
- Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de selectie?
- Hoe gaan we verder na de winter?

Waarom selectietraining?

De selectietraining is ingevoerd om vier redenen, die hieronder nader uitgelegd zullen worden:
- Topprestaties: Door middel van het aanbieden van deze trainingen willen wij de prestaties van de jeugd verhogen.
- Atletenbinding: De atleten raken extra gemotiveerd voor atletiek doordat hun talent onderkend wordt.
- Bezetting zaterdagtrainingen: De zaterdagtrainingen bestonden altijd al, maar werden erg matig bezocht. Door deze selectietrainingen hopen we hier een extra impuls aan te geven.
- Verbeteren doordeweekse trainingen: Door de selectietrainingen nadrukkelijk naast en niet in plaats van de doordeweekse trainingen te plaatsen kunnen de selectieatleten zaken die ze geleerd hebben op de selectietrainingen ook in de praktijk brengen in de doordeweekse trainingen.

Wanneer kom je in de selectie?

Er worden geen harde limieten gesteld ten aanzien van prestaties, wel zijn er richtlijnen waaraan voldaan dient te worden:
- Goede inzet tijdens trainingen (ter beoordeling aan de trainers)
- Regelmatige wedstrijddeelname (niet alleen competitiewedstrijden)
- Goede prestaties op wedstrijden (ter beoordeling aan de trainers)

De trainers zijn dus in grote mate verantwoordelijk voor wie er wel/niet in de selectie komen. Het kan uiteraard voorkomen dat een atleet of ouder meent dat de trainers dit niet goed hebben gezien, in dat geval kunnen zij te allen tijde contact opnemen met de selectiecoördinator.

Wanneer blijf je in de selectie?

In de top komen is altijd makkelijker dan er blijven, het is een oud en waar spreekwoord. Als een selectieatleet eenmaal in de selectie zit is dat in ieder geval voor twee maanden, Evaluatiemomenten zijn:
- Begin januari (Nieuwjaar)
- Eind maart (start outdoorseizoen)
- Begin juli (zomervakantie)
- Begin november (start indoorseizoen)

Deze evaluatiemomenten gelden ook voor instromers.

Redenen waarom iemand niet opnieuw wordt geselecteerd:

- Onregelmatig en weinig trainen: Als een atleet niet in staat is standaard 3 keer in de week te trainen (incl. selectietraining), kan dat een rede zijn voor het niet opnieuw selecteren voor een nieuwe periode. In alle gevallen geldt: “In overleg is veel mogelijk”. Het is de taak van de selectietrainers en –coördinator om dit af te stemmen met de atleten en ouders.
- Lage trainingsmotivatie: Als een atleet geen motivatie toont voor de selectietrainingen en de doordeweekse trainingen kan besloten worden tot niet opnieuw selecteren.
- Beperkte wedstrijddeelname: Als een atleet, om wat voor rede dan ook, zelden of nooit aan een wedstrijd deelneemt, kan besloten worden tot niet opnieuw selecteren.
- Weinig vooruitgang: Voor deze regel geldt weer: “hoe ouder, hoe strenger”. Als een atleet steeds maar niet vooruitgaat dan kan besloten worden tot niet opnieuw selecteren. Vanaf de C-junioren zal dit strenger worden toegepast, maar wel pas in uiterste gevallen. Kennelijk hebben de trainers in dit geval het potentieel van deze atleet verkeerd ingeschat. Voor al deze regels geldt: “Hoe ouder, hoe strenger”, dit betekent dat de regels strenger worden toegepast naarmate de atleten ouder worden.

Selectieatleten krijgen:

- Eenmaal per week (op zaterdag) extra training onder leiding van een selectietrainer.
- Indien gewenst/ noodzakelijk huiswerk in de vorm van oefeningen voor thuis

Selectieatleten moeten:

- Op zaterdagen aanwezig te zijn, indien mogelijk, anders dienen zij zich af te melden
- Gemotiveerd meedoen met alle trainingen waar zij aanwezig zijn.
- Alleen in uitzonderingsgevallen wedstrijden laten schieten.

powered by marcplatenkamp.nl
Disclaimer